சென்செக்ஸ் சீக்ஸ் - விரைவில் வரும் - ஸ்லாட் மூலதனம், பாலைவன நைட்ஸ் எதிரி கேமிங் ஒரு புதிய கிளாசிக் 3- ரீல் ஸ்லாட் "சென்சேசன் சீக்ஸை" அனைத்து தளங்களிலும் துவக்க உள்ளது. துளை மூலதனம் மற்றும் பாலைவன நைட்ஸ் வரும் ஜூலை மாதம் 9, 2013!